رسالت شرکت

شرکت کبیر پانل به منظور تولید انواع ساندویچ پانل های سقفی و دیواری با فوم پلی یورتان در راستای کسب رضایت ذینفعان ، تلاش خود را برای تولید محصول با رعایت نکات ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی به کار گرفته است.

بدین منظور و در راستای حفظ و ارتقای ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی محیط کار ، سیستم های خود را بر اساس نظام مدیریت HSE منطبق بر آخرین ویرایش های استانداردهای بین المللی OHSAS 18001 و ISO 14001 استقراء نموده و با شعار:

همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی

دستیابی به سیاست های زیر را مد نظر قرار داده است :

1- بهبود مداوم وضعیت ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی محیط کار به منظور افزایش رضایت ذینفعان

2- فرهنگ سازی بین کارکنان و مراجعه کنندگان در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

3- شناسایی و پایبندی به مقررات و الزامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی

4- تعهد به پیگیری ، کنترل و اجتناب از آلودگی های زیست محیطی

5- پیشگیری از مصدومیت و بیماری کارکنان و تلاش مستمر در جهت کاهش تعداد و شدت رویدادها

6- بهینه سازی مصرف منابع و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست

دستیابی به موارد فوق با همکاری و همدلی کلیه کارکنان شرکت امکان پذیر می باشد و در این راستا کلیه کارکنان نسبت به حفظ و اجرای این خط مشی اقدام نموده و پیروی از سیاست های فوق را سر لوحه کار خود قرار می دهند ، به طوری که رعایت نکات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی در تولید محصول ، تحت تاثیر هیچ عامل دیگری در شرکت کبیر پانل قرار نگیرد.

در خاتمه مدیریت جهت حصول اطمینان از اجرا و بهبود مستمر سیستم ، نماینده خود را به شرکت معرفی و سیستم را در دوره های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می دهد.

مدیریت عامل

عباس شاه محمدی

مشتریان ما

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت و سئو سایت نمایشگاه مجازی

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved