نشانگرشما اینجا هستید

صفحه اصلی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 88

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 88 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 91

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 91 شرکت کرده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1391

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 91 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 92

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 92 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 93

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 93 شرکت کرده است.

رسالت شرکت
منشور اخلاقی
رزومه
خبر 1

مشارکت شرکت کبیر پانل در اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور نیجریه شهر لاگوس در تاریخ 94/03/19 الی 94/03/22 با موفقیت برگزار گردید. بجهت توسعه صادرات شرکت کبیرپانل در بازارهای قاره افریقا

خبر 2

شرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند و این گاز در این صنعت بعنوان یک محصول حافظ محیط زیست محسوب می شود. گاز پنتان به لایه اوزون آسیبی نمی رساند و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

دک استیل 3.5
گواهینامه ها
گالری عکس
نمایشگاه صنعت ساختمان پلیس

کبیر پانل در نمایشگاه پلیس شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قم

کبیر پانل در نمایشگاه قم شرکت کرده است.

ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل دیواری
کانکس جوشی
کانکس پیچ و مهره ای
سقف های مرکب عرشه فولادی ( دک استیل )
ورق های پوششی کبیر پانل
سوابق شرکت کبیر پانل
لوازم جانبی
صادرات
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است .

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ترکمنستان

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ترکمنستان در سال 1394 با حضور وزیر معدن و تجارت آقای نعمت زاده و رئیس بخش تهاتر گاز ایران ترکمنستان آقای دکتر رمضان پور و رئیس توسعه تجارت آقای افخمی و حضور جمهوری اسلامی آقای هاشمی گلپایپانی جناب آقای صراف نژاد

دک استیل 7.5
ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل سقفی سه گام
ساندویچ پانل سقفی پنج گام
ساندویچ پانل دیواری
ساندویچ پانل دیواری کلاسیک- استاندارد
ساندویچ پانل دیواری مینیاتوری
ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی
کانکس جوشی
کانکس پیچ و مهره ای
سقف های مرکب عرشه فولادی ( دک استیل )
ورق های پوششی کبیر پانل
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1388 شرکت کرده است. جناب آقای صراف نژاد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران سال 88 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است . جناب آقای صراف نژاد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 91

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 91 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است . جناب آقای صراف نژاد

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1391

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1391 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است . جناب آقای صراف نژاد

ساندویچ پانل و لوازم جانبی
کانکس
lsf
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه صنعت ساختمان ارمنستان سال 1392 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است . جناب آقای صراف نژاد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 92

شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 1392 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است . جناب آقای صراف نژاد

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت و سئو سایت نمایشگاه مجازی

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved